זכאות למשכנתא

זכאות למשכנתא

לקיחת משכנתא לצורך רכישת דירה היא תהליך לא פשוט שכמה וכמה גורמים מעורבים בו. השלב הראשון בתהליך הוא וידוא שהמבקש אכן זכאי לבקש ולקבל משכנתא. איך אפשר לדעת זאת?

איך נקבעת זכאות למשכנתא?

כאמור, על מנת להתחיל את תהליך הבקשה והאישור של משכנתא יש לוודא שזכאים לכך. מעבר להיותו של המועמד זכאי או לא זכאי – בתעודת הזכאות שיקבל יפורטו תנאים ונושאים שונים הקשורים אליו ולמצבו הסוציו אקונומי – זאת על מנת לממש זכויות נוספות שמגיעות לו וקשורות לקבלת המשכנתא וקביעת התנאים השונים שלה. כיום נחשבים כזכאים למשכנתא:

  • מועמדים שאין להם עדיין דירה בבעלותם.
  • מי שמעולם לא קיבל סיוע מהמדינה לצורך קבלת משכנתא ו/או רכישת דירה.
  • מי שיש בבעלותו דירה אך אין הוא יכול להתגורר בה בעצמו בשל מגורים בה של קרובי משפחה מדרגה ראשונה.
  • אדם גרוש שבמסגרת הסכמי הגירושין העביר באופן חד צדדי את הבעלות על הדירה המשותפת לבן או בת הזוג ונותר, בעצם, ללא דירה בבעלותו.
  • הזכאים יכולים להיות רווקים או נשואים, עם או בלי ילדים, עולים חדשים או משפחות חד הוריות.

מה המשמעות של קביעת הזכאות?

מכיוון שלכל אזרח במדינה יש תכונות ומאפיינים שונים – כך גם תהיה הזכאות שלו לסיוע מהמדינה בקבלת המשכנתא. הזכאות תיקבע את גובה ההשתתפות של המדינה בהקלות או סיוע ברכישת הדירה ולכן משפיעים עליה נתונים כמו – משך זמן השירות הצבאי, מספר שנות הנישואין, מספר הילדים, האם האזרח נולד ו/או גדל בעיירת פיתוח, האם מדובר באישה בהיריון, מספר שנות השהות בארץ (עבור עולים חדשים), אחוזי נכות שנקבעו למבקש, אנשים גרושים ונתונים כמו קבלת קצבאות שונות מהמוסד לביטוח לאומי.

איך מקבלים את תעודת הזכאות?

על מנת לקבל את תעודת הזכאות יש להגיש בקשה מסודרת ורשמית למשרד הבינוי והשיכון. הבקשה צריכה לכלול מסמכים רשמיים המוכיחים את קיומם של התנאים החברתיים אשר בגינם מבוקשת הזכאות ומבוקשת קבלת הקלות או הטבות שונות בעת חישוב משכנתא. הבקשה תידון בפני אנשי המקצוע של המשרד ותתקבל החלטה לגופו של עניין ולגופה של כל בקשה ובקשה. תשובה בנוגע לאישור או דחיית הבקשה תישלח למבקשים והם יוכלו להמשיך את התהליך לאור תשובה זו.

מה עושים לאחר קבלת תעודת הזכאות?

לאחר שבידיו של מי שמעוניין לרכוש דירה יש את האישור לזכאות – הוא יכול להתקדם בתהליך רכישת הדירה ובקשת המשכנתא. כל סניף בנק שאליו ייגש יכבד את תעודת הזכאות ויציע לו מסלולים או תמהילי משכנתא בהתאם לזכאות שלו. חשוב מאד לדעת שמדובר בנושא שחלים בו שינויים כל הזמן וחשוב לדעת מה העדכונים האחרונים על מנת ליהנות ממלוא ההטבות וההקלות שניתן לקבל מהמדינה ברכישת דירה – שהיא אחד מהצעדים המשמעותיים ביותר של כל אזרח לאורך חייו.